SERVICES/

งานบริการ

warehouse

คลังสินค้า


            คลังสินค้า เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดจำหน่าย และการกระจายสินค้า ซึ่งเกี่ยวพันกับระบบของการผลิต และการขนส่ง ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจัดเป็นต้นทุนเกือบทั้งหมดของการผลิตสินค้าต่อหนึ่งหน่วยเสมอ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหากมีการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านหนึ่ง จะส่งผลต่อการลดต้นทุนทั้งสิ้น อันจะส่งผลไปสู่ราคาสินค้าและการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเสมอ

transport

การขนส่ง


            เป็นที่ทราบกันดีว่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยนั้นสูงกว่าประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำอย่างเช่นสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและยุโรปอยู่มาก ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้น ๆ ที่เรา คำนึงถึง เพื่อ ทำให้ลูกค้าสามารถลดค่าใช้จ่ายใด้มากที่สุด

services

การบริการ


            การบริการ นอกเหนือจากการให้ข้อมูล การรับการสั่งซื้อ และการบริการที่รวดเร็วถูกต้องแล้ว การจริงใจกับลูกค้ายังเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่ทางบริษัทวางนโยบายไว้
            บริษัท Global Roof Co.,Ltd. ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ สามารถติดต่อทีมงานของเราได้ตลอด 24 ช.ม.