แผ่นหลังคาแผ่นโปร่งแสง /

ROOF AMPERLITE FIBERGLASS

ROOF AMPERLITE FIBERGLASS

Lorem Website
หลังคาโปร่งแสง/กันสาด            จากการวิจัยพบว่า การนำแสงธรรมชาติเข้ามาใช้ภายในอาคารจะทำให้รู้สึกสบายตา การทำงานของสมองดีขึ้น ช่วยเพิ่มความกระฉับกระเฉงในการทำกิจกรรม เพิ่มผลผลิตได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน และที่สำคัญ คือช่วยลดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าส่องสว่างในเวลากลางวันได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ หลายๆ โครงการชั้นนำจึงเลือกใช้หลังคาโปร่งแสงสำหรับการเพิ่มแสงสว่างในเวลากลางวันเพื่อตอบรับแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและสร้างความคุ้นค่าในการลงทุนระยะยาว ข้อดีของการติดตั้งแผ่นกระเบื้องโปร่งแสง

1. ประหยัดค่าไฟฟ้า (Energy Saving)

2. ได้ใช้แสงธรรมชาติ (Natural Light)

3. แสงกระจายอย่างทั่วถึงภายในอาคาร(Evenly Diffuse Light into Building) แสงจะไม่ส่องลงมาที่พื้นเป็นจุด หรือ หย่อมๆ

4. ลดความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่ตัวอาคาร (Reduces Heat Transmission Into Building)

5. ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมตัวอาคาร (Saving Cost of Building Maintenance)

6. เพิ่มความคุ้มค่าของการลงทุน (More Value for Money)

7. ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุของการทำงานเนื่องจากแสงไม่เพียงพอ (Lower Work Accident Due to in Adequate Iluminance)

8. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระหว่างวันให้กับผู้ปฏิบัติงานใน อาคาร(Improve Day-Time Work Efficiency for Staffs)

9. มีใบรับประกันเชื่อถือได้ (Reliable Warranty)

 

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกใช้แผ่นใสรุ่นต่าง

1. แผ่นใสรุ่นเว็ปกลาส Web Glass เป็นชนิดที่แข็งแรงเป็นพิเศษ สามาถรับการเดินบนแผ่นได้ดีเยี่ยม เสริมแรงด้วยใยถักประสาน (Web Matt) ที่เพิ่มการรับแรงได้มากกว่าใย แก้วทั่วไป ด้านบนเคลือบผิวด้วย Maxil Shild ซึ่งช่วยเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานและเพิ่มความสวยงาม ด้านล่าง เคลือบด้วย Dupont Melinex เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและการคงรูปของ ผลิตภัณฑ์ เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการความทนทาน ปลอดภัย ทนต่อเคมีและรับแรงต่างๆ เป็นพิเศษ

2. แผ่นใสรุ่นคูลไลท์ Cool – Lite เป็นชนิดที่ช่วยลด ความร้อนที่เข้ามาในตัวอาคารได้ดีเยี่ยม ในขณะที่ยังสามารถให้ความส่องสว่างผ่านเข้าสู่ตัวอาคาร เสริมแรงด้วยใยแก้วคุณภาพสูงสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น โดยใช้เทคโนโลยี Distribution Disc ทำให้แผ่นมีความแกร่งสูง ด้านบนเคลือบผิวด้วย Maxil Shild ซึ่งช่วยเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนานและเพิ่มความสวยงาม ด้าน ล่างเคลือบด้วย Dupont Melinex เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและการคงรูป ของผลิตภัณฑ์ เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการลดความร้อนเข้าสู่ภายในตัวอาคาร หรือมีระบบปรับอากาศ

3. แผ่นใสรุ่นซูปรา Supra เพิ่มความสว่างเข้ามาภายในตัวอาคาร มีอายุการใช้งานยาวนานพิเศษ และสวยงาม เสริมแรงด้วยใยแก้วคุณภาพสูงสม่ำเสมอ ทั่วทั้งแผ่น โดยใช้เทคโนโลยี Distribution Disc ทำให้แผ่นมีความแกร่งสูง ด้านบนเคลือบผิวด้วย Maxil Shild ซึ่งช่วยเพิ่มอายุการใช้งานที่ยาวนาน และเพิ่มความสวยงาม ด้านล่างเคลือบด้วย Dupont Melinex เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและการคงรูปของผลิตภัณฑ์ เหมาะสำหรับอาคาร ที่ต้องการประหยัดพลังงานโดยใช้แสงธรรมชาติให้ความสว่างสม่ำเสมอ และสวยงามทนทาน

4. แผ่นใสรุ่นซีลเล็คซ เอ็กตรา Sealez Extra เพิ่มความสว่างเข้ามาภายในตัวอาคาร และประหยัดไฟ มีอายุการใช้งานยาวนาน เสริมแรงด้วยใยแก้วคุณภาพสูงสม่ำเสมอ ทั่วทั้งแผ่น โดยใช้เทคโนโลยี Distribution Disc ทำให้แผ่นมีความแกร่งสูง ด้านบนเคลือบผิวด้วย Sealex UV ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานที่ยาวนาน ด้าน ล่างเคลือบด้วย Dupont Melinex เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและการคงรูป ของผลิตภัณฑ์ เหมาะสำหรับอาคารทันสมัยทั่วไปที่ต้องการความสว่าง กระจายแสงสม่ำเสมอ

5. ทอปไลท์ ผลัส TopLite Plus เพิ่มความสว่างเข้ามาภายในตัวอาคาร และประหยัดไฟ เสริมแรงด้วยใยแก้วคุณภาพสูงสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น โดยใช้เทคโนโลยี Distribution Disc ทำให้แผ่นมีความแกร่งสูง ด้านบน เคลือบผิวด้วย TopLite UV ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานที่ยาวนานและ เพิ่มความสวยงาม ด้านล่างเคลือบด้วย Dupont Melinex เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและการคง รูปของผลิตภัณฑ์ เหมาะสำหรับอาคารทันสมัยทั่วไปที่ต้องการความสว่าง กระจายแสงสม่ำเสมอ

 

ข้อควรคำนึง และข้อควรปฎิบัติ ในการติดตั้งแผ่นใส, แผ่นโปร่งแสง

1. การติดตั้งหลังคาโปร่งแสงควรเริ่มที่สันจั่วหลังคาเสมอ จะสั้น กว่าแนวหลังคา หรือยาวจรดขอบสุดของหลังคาก็ได้แต่ควรเริ่มที่สันจั่ว เสมอ เนื่องจากแผ่นครอบสันจั่วที่ครอบจะช่วยป้องกันการรั่วซึม ที่ปลายขอบด้านบนของแผ่นแสง

2. หลังคาโปร่งแสงจะต้องติดตั้งบนหลังคาเหล็กเสมอ เนื่องจากหลังคาโปร่งแสงมีอัตราการขยายตัวที่สูงกว่าหลังคาเหล็ก และมีความแข็งแรงที่น้อยกว่าหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

3. การติดตั้งหลังคาโปร่งแสงและบานเกล็ดโปร่งแสงที่ด้านข้างของตัว อาคารจะช่วยให้ภายในอาคารสว่างมากขึ้น

4. ปริมาณการใช้หลังคาโปร่งแสงสำหรับอาคารโรงงานที่เหมาะสมโดย ทั่วไปควรมีประมาณไม่น้อยกว่า 10% ของพื้นที่หลังคาทั้งหมด

 

ข้อควร หลีกเลี่ยง ในการติดตั้งแผ่นโปร่งแสงกับเหตุผลสนับสนุน

1. เนื่องจากหลังคาโปร่งแสงที่ดีจะกระจายแสงได้ทั่วถึง ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นจะต้อง ติดตั้งแผ่นโปร่งแสงกระจายไปตาม จุดต่างๆ ที่ต้องการให้แสงส่องลงไปถึง เพราะการกระจ่ายแผ่นโปรงแสงไป หลายๆจุดจะทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดการรั่วซึมได้สูงจากรอย ซ้อนทับกันที่เพิ่มมากขึ้น และทำให้เกิด การสิ้นเปลือง ค่าใช้จ่ายในการต่อแผ่นมากขึ้นด้วย

2. หากกรณีต้องการทำการกระจายแผ่น ต้องทำการวางแผ่นโปร่งแสง บนแผ่นหลังคาเหล็ก เมทัลชีทเสมอ เพราะ แผ่นหลังคาโปร่งแสง มีการขยายตัว ของแผ่นสูงมากกว่าแผ่นหลังคาเหล็กถึง 2เท่า และหลีกเลี่ยงการเกิดการกดทับ ของแผ่นเมทัลชีทบนแผ่นกระเบื้องโปร่งแสง นอกจากนี้ต้องทำ การวาง แผ่นโปร่งแสง บนแผ่นหลังคาหล็ก ยังช่วยให้ง่ายต่อการซ่อมบำรุง แผ่นโปร่งแสงอีกด้วย

3. ในกรณีติดตั้งในสักษณะที่ไม่ได้ทำตามคำแนะนำไว้ข้างต้น ก็จะทำให้เกิดการรั่ว ซึมง่าย และยากต่อการซ่อมแซม ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยง หรือหากไม่สามารถ หลีกเลี่ยงได้ควรใช้กาวซิลิโคนสีใสชนิดไม่แข็งตัว ยาแนวต่อ 2 แนว เพื่อป้องกัน การรั่วซึมที่อาจจะเกิดขึ้นได้

    


* หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายขาย *

แผ่นหลังคาโปร่งแสง/กันสาด AMPELITE

Lorem Website

หลังคาอลูมิเนียม

หลังคาอลูมิเนียมแบรนด์ Global Roof เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Lorem Website

อลูมิเนียมม้วน

อะลูมิเนียม ถือเป็นโลหะที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน สำหรับภาคอุตสาหกรรมใช้ในการผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติม
Lorem Website

ท่อทองแดง

ท่อทองแดง แบรนด์ Global Copper มีคุณภาพสูง ใช้งานสำหรับอะไหร่แอร์ สินค้าคุณภาพ ท่อสำหรับติดตั้งเดินน้ำยาแอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
Lorem Website

สแตนเลส

สแตนเลสหรือเหล็กกล้าไร้สนิม เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มี Budget ค่อนข้างเยอะเนื่องจากเป็นแร่ที่มีราคาสูง แต่คุณสมบัติที่ได้มาคุ้มค่าแก่ราคา

รายละเอียดเพิ่มเติม