หลังคาอลูมิเนียม /

ALUMINIUM

ALUMINIUM ROOFING SHEET

Lorem Website
หลังคาอลูมิเนียม


            หลังคาอลูมิเนียมแบรนด์ Global Roof อะลูมิเนียมเกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งมีข้อดีมากมายดังนี้

      1. หลังคาอลูมิเนียมไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน (ไม่ต้องเปลี่ยนหลังคาบ่อย)
      2.หลังคาอลูมิเนียมลดอุณหภูมิภายในอาคารมากกว่าเมทัลชีท 3-12 องศา (ประหยัดไฟเรื่องระบบระบายอากาศ)
      3.หลังคาอลูมิเนียมมีน้ำหนักเบากว่าเมทัลชีท 3 เท่า (ประหยัดโครงสร้าง)
      4.หลังคาอลูมิเนียมทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี
      4.1.กรดอะซีตริก (Acetic acid Resistance)
      4.2.กรดซัลฟิวริก (Sulfuric acid Resistances)
      4.3.กรดเกลือ (Hydrochloric acid Resistance)
      4.4.กรดแอมโมเนียไฮดรอกไซด์ (Ammonium hydroxide Resistance)
      5.มีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 25 ปี (ในสภาวะทั่วไป)
      6.หลังคาอลูมิเนียมประหยัดค่าฉนวนกันความร้อน
      7.หลังคาอะลูมิเนียมสวยงามระดับ Premium เนื่องจากความเงางามของอลูมิเนียม
      8.แผ่นหลังคาอลูมิเนียมเพิ่มความสว่างให้กับตัวอาคาร
      9.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนปรับปรุงหลังคาอลูมิเนียมบ่อย ๆ (หลังคาอลูมิเนียมมีอายุการใช้งานทนทาน)

คุณลักษณะของแผ่นหลังคาอลูมิเนียมชีท ( Aluminium Sheet)
      1. ความหนาของแผ่นหลังคาอลูมิเนียม มีตั้งแต่
             - แผ่นหลังคาอลูมิเนียม ความหนา 0.33 มิลลิเมตร(มม.)
             - แผ่นหลังคาอลูมิเนียม ความหนา 0.40 มิลลิเมตร(มม.)
             - แผ่นหลังคาอลูมิเนียม ความหนา 0.48 มิลลิเมตร(มม.)
             - แผ่นหลังคาอลูมิเนียม ความหนา 0.60 มิลลิเมตร(มม.)
             - แผ่นหลังคาอลูมิเนียม ความหนา 0.80 มิลลิเมตร(มม.)
      2. ความกว้างของแผ่นหลังคาอลูมิเนียมหลังหักซ้อนทับแล้วมีค่า  75 เมตร และ 0.76 เมตร ขึ้นกับชนิดของลอน
      3. หลังคาอลูมิเนียมมีลอนนิยม ลอนมาตรฐาน ลอนคู่ ลอนสเปน และอื่นๆ
      4. สามารถสั่งตัด แผ่นหลังคาอลูมิเนียมชีท ตามความยาวที่ต้องการได้
      5. สามารถสั่งดัดโค้ง (Crimped Sheet) แผ่นหลังคาอลูมิเนียมชีท ตามความต้องการได้
      6. ราคาของแผ่นขึ้นอยู่กับราคาอลูมิเนียม แหล่งอลูมิเนียม ซีรี่ย์อลูมิเนียม ชนิดของแผ่นหลังคาและปัจจัยทางการตลาด

การเลือกแผ่นหลังคาอลูมิเนียมชีท
       1. วัสดุที่ใช้ทำเป็นอลูมิเนียม ซึ่งจะมีความคงทนกว่า เหล็ก สังกะลี กระเบี้อง และ โพลีคาร์บอเน็ต
       2. ความหนาของแผ่นหลังคาอลูมิเนียมจะหนาอยู่ประมาณ 0.33-0.80 มิลลิเมตร
       3. การจัดส่ง  ราคาค่าขนส่งจะขึ้นกับน้ำหนักและความยาวของแผ่น รวมถึงระยะทาง ถ้า แผ่นยาวมาก หรีอการดัดโค้งงอ จำเป็นต้องใช้รถขนาดยาวหรือใหญ่ขี้น ค่าขนส่งก็จะมากขึ้นด้วย
       4. การใช้แผ่นสั้นอาจจะช่วยประหยัดค่าขนส่ง แต่ก็ต้องพิจารณาการเสียพื้นที่ในการต่อแผ่น
       5. ความยาวแผ่นอลูมิเนียม  ไม่นิยมใช้แผ่นที่ยาวมากเกินไป (ประมาณ 25 เมตรขึ้นไป) เพราะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการลำเลียงและการขนส่ง รวมถึงปัญหาการ ยืดหดตัวของแผ่นเมื่อแผ่นได้รับความร้อนมาก อยู่เป็นระยะเวลายาวนาน  ซึ่งทำให้ต้องมีการวางแปในแบบพิเศษซึ่งไม่สู่เป็นที่นิยมนัก แผ่นสั้นจะมีการให้ตัวที่ดีกว่า
       6. ลักษณะลอนของแผ่นหลังคาอลูมิเนียม สวยงามไม่บิดเบี้ยว
       7. สีของแผ่นหลังคาอลูมิเนียม สม่ำเสมอ เนียนสวย

ประโยชน์ของการใช้หลังคาอะลูมิเนียม
      อะลูมิเนียมจัดเป็นวัสดุชั้นดีในการทำหลังคาด้วยหลากหลายเหตุผล อะลูมิเนียมมีน้ำหนักเบา ใช้งานง่ายในแง่ของการติดตั้ง เมื่อติดตั้งแล้วหลังคาอะลูมิเนียมมีอายุการใช้งานยาวนาน ทนทาน ไม่ลามไฟ ที่สำคัญคือทนต่อการกัดกร่อนได้ดี และไม่ผุกร่อน ไม่เป็นสนิม ดังนั้นหลังคาอะลูมิเนียมจึงถูกนำมาใช้ในงานที่อยู่ใกล้บริเวณชายฝั่งทะเล บริเวณที่มีฝนกรด บริเวณที่มีการกัดกร่อนของกรดและสารเคมี

ประโยชน์ของหลังคาอะลูมิเนียมต่อสิ่งแวดล้อม​
       หลังคาอะลูมิเนียมทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน  ในผลการศึกษาพบว่าหลังคาอะลูมิเนียมดูดกลืนความร้อนน้อยกว่าหลังคาเหล็กถึง 60% จึงช่วยประหยัดพลังงานกระแสไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ นอกจากนี้ค่าความสว่างภายใต้หลังคาอะลูมิเนียมสูงกว่าหลังคาประเภทอื่น จึงช่วยประหยัดพลังงานกระแสไฟฟ้าจากระบบแสงสว่างได้อีกด้วย
      อะลูมิเนียมยังเป็นวัสดุที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ทั้งนี้ด้วยเรื่องของความทนทาน อายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยกว่า 75%ของอะลูมิเนียมทั่วโลกที่ผลิตออกมาสู่ตลาดยังคงมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และอะลูมิเนียมสามารถรีไซเคิลได้ 100% โดยไม่มีข้อจำกัด ดังนั้นราคาซากจึงสูงถึง 30%

ค่าใช้จ่ายหลังคาอะลูมิเนียมที่แท้จริง
      หลังคาอะลูมิเนียมอาจมีข้อเสียในเรื่องของราคาที่สูงกว่าหลังคาโลหะประเภทอื่น อย่างไรก็ตามถ้าว่าด้วยเรื่องของอายุการใช้งานแล้วหลังคาอะลูมิเนียมประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าแน่นอน ทั้งนี้เมื่อเทียบกับหลังคาประเภทอื่นซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเปลี่ยนแทนวัสดุค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและติดตั้งใหม่บ่อยกว่าหลังคาอะลูมิเนียม

รูปแบบลอนมาตรฐานแผ่นหลังคาอลูมิเนียมชีท ( Aluminium Sheet)
รูปแบบลอนอื่นๆแผ่นหลังคาอลูมิเนียมชีท ( Aluminium Sheet) รูปแบบครอบชนิดต่าง ๆ* หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อฝ่ายขาย *

แผ่นหลังคา ALUMINIUM GLOBAL ROOF สวย เย็น ทน เบา ไม่เป็นสนิม

Lorem Website

หลังคาอลูมิเนียม

หลังคาอลูมิเนียมแบรนด์ Global Roof เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Lorem Website

อลูมิเนียมม้วน

อะลูมิเนียม ถือเป็นโลหะที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน สำหรับภาคอุตสาหกรรมใช้ในการผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติม
Lorem Website

ท่อทองแดง

ท่อทองแดง แบรนด์ Global Copper มีคุณภาพสูง ใช้งานสำหรับอะไหร่แอร์ สินค้าคุณภาพ ท่อสำหรับติดตั้งเดินน้ำยาแอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
Lorem Website

สแตนเลส

สแตนเลสหรือเหล็กกล้าไร้สนิม เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มี Budget ค่อนข้างเยอะเนื่องจากเป็นแร่ที่มีราคาสูง แต่คุณสมบัติที่ได้มาคุ้มค่าแก่ราคา

รายละเอียดเพิ่มเติม