ท่อทองแดง / ทองแดงชนิดม้วน /

COPPER

COPPER

Lorem Website
ท่อทองแดงม้วน


            ท่อทองแดงชนิดม้วนแบรนด์ Global Copper มีคุณภาพสูง ท่อทองแดงแบบม้วนใช้งานสำหรับอะไหร่แอร์ สินค้าคุณภาพ ท่อทองแดงสำหรับติดตั้งเดินน้ำยาแอร์ ท่อทองแดงทนความร้อนและแรงดันสูง ทองแดงมีอายุการใช้งานยาวนาน ท่อทองแดงแบบม้วน แบบเส้น ทั้งหนาและบาง ได้รับมาตรฐานการผลิตจากอเมริกา ASTM B209 - 2010

ท่อทองแดง, ทองแดง GLOBAL COPPER ได้รับมาตรฐานสากลรองรับจากสหรัฐอเมริกา

Lorem Website

หลังคาอะลูมิเนียม

หลังคาอะลูมิเนียมแบรนด์ Global Roof เกิดขึ้นจากการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม
Lorem Website

อะลูมิเนียมม้วน

อะลูมิเนียม ถือเป็นโลหะที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์มากทั้งในภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน สำหรับภาคอุตสาหกรรมใช้ในการผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติม
Lorem Website

ท่อทองแดง

ท่อทองแดงหรือทองแดง แบรนด์ Global Copper มีคุณภาพสูง ใช้งานสำหรับอะไหร่แอร์ สินค้าคุณภาพ ท่อสำหรับติดตั้งเดินน้ำยาแอร์

รายละเอียดเพิ่มเติม
Lorem Website

สแตนเลส

สแตนเลสหรือเหล็กกล้าไร้สนิม เหมาะสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มี Budget ค่อนข้างเยอะเนื่องจากเป็นแร่ที่มีราคาสูง แต่คุณสมบัติที่ได้มาคุ้มค่าแก่ราคา

รายละเอียดเพิ่มเติม